ראשי


*שדות אילו הם חובה

עירונית מתמחה בבדיקה והפחתה של חיובי מיסוי עירוני עבור חברות וגופים מוסדיים כגון: חיובי מדינת ישראל, חברות הייטק, תעשיינים, רשתות שיווק, קופות חולים ועוד.

אנו בעירונית מציעים הפחתת חיובי ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח, היטלי שצ"פ, דמי הקמה, היטלי השבחה, אגרות מים וביוב וכן אגרות שילוט, על בסיס הצלחה בלבד.

אחוז עדכון הארנונה לשנת 2020 הינו 2.58%

העבירו אלינו את חיובי המיסוי העירוני המוטלים עליכם במטרה לבחון אפשרויות להפחתתם.

תחומי התמחות

הפחתת הארנונה לעסקים
הפחתת הארנונה לעסקים
הפחתת אגרות בניה והיטלי פיתוח
הפחתת אגרות בניה והיטלי פיתוח
הפחתת אגרות שילוט
הפחתת אגרות שילוט
הפחתת אגרת מים וביוב
הפחתת אגרת מים וביוב

הלקוחות שלנו